Bestrijden van emelten in het gazon

Wordt uw gazon omgewoeld door vogels of andere insecteneters? Dan zouden er wel eens emelten in uw gazon kunnen zitten. Wat zijn emelten? Hoe herken ik ze? En hoe kan ik ze bestrijden? U leest het hier.

Emelten herkennen

Emelten zijn pootloze, grijsbruine larven van de langpootmug. In gazons zorgen vooral de larven van de weide langpootmug  en de kool langpootmug voor schade aan de grasmat. De emelten hebben geen poten en geen duidelijke kop. Emelten kunnen tot 45 mm. lang worden. De insecten verblijven voor het grootste deel van de dag in een ondiepe verticale gang. ’s Nachts komen ze naar boven en vreten dan aan de bovengrondse delen van de planten.

De langpootmug heeft één generatie per jaar. De muggen van deze soort vliegen vanaf begin september tot begin oktober. De volwassen mug legt haar eieren in augustus-begin september. Na 14 tot 20 dagen komen de eieren uit. Na twee verpoppingen vóór de winter en nog twee na de winter (in het voorjaar in de maanden februari-maart en in de maand april of mei), zijn de larven volwassen. Ze blijven eten tot eind juni of in juli. De verpopping vindt plaats in juli of augustus. Na ongeveer 10 dagen komen de muggen uit.

De kool langpootmug komt wat minder vaak voor. Deze soort mug heeft twee generaties per jaar. De muggen van de overwinteringsgeneratie vliegen eind mei. Dan leggen de muggen de eieren waaruit zich onmiddellijk de zomer generatie ontwikkelt. De emelten verpoppen zich begin september en kort daarop vliegen de muggen weer. Uit de afgezette eieren ontwikkelt zich een nieuwe generatie waarvan de emelten in de maand november het derde larvestadium bereiken en in april daaropvolgende pas het vierde en laatste stadium. Half mei heeft de verpopping plaats en de levenscyclus is gesloten.

Een langpootmug vrouwtje legt tussen 300 tot 400 eieren per keer.

Schadebeeld

De larve, die zich onder de grond bevindt, vreet in tegenstelling tot de engerlingen (keverlarven) niet aan de graswortels, maar aan het jonge groen van de grasplant zelf. Hierdoor ontstaat geen directe groeischade maar ontstaat een ongelijke grasmat. Het grootste probleem wordt echter veroorzaakt doordat vogels en sommige andere insecteneters zoals dassen actief op zoek gaan naar emelten en deze met grof geweld uit de bodem trekken.

Waarnemen en herkennen

De emelt is een grauwgrijze larve. Ze hebben een kop die is ingetrokken in een plooi van het eerste larve-segment. Van deze kop zijn slechts de monddelen zichtbaar. De mug is te herkennen aan de geel-zwarte tekening. Deze soort heeft één generatie per jaar en de mug vliegt in mei.

Emelten bestrijden

Er zijn geen preventieve methoden bekend om de aanwezigheid van emelten in zijn geheel tegen te gaan. Wel is het mogelijk om ze te bestrijden. Bestrijding in gazons kan met het insectenparasitaire aaltje Steinernema carpocapsae. Het meest ideale bestrijding tijdstip is in september/oktober. De bodemtemperatuur moet hiervoor overigens wel minimaal 13 graden zijn.

Na toediening zoeken de aaltjes actief naar de prooi en dringen deze binnen via een natuurlijke lichaamsopening. De aaltjes voeden zich met de inhoud van het prooidier, waarbij specifieke bacteriën vrijkomen uit het darmkanaal van de aaltjes. Deze bacteriën zetten gastheer weefsel om in producten die makkelijk zijn op te nemen door de aaltjes. De emelten sterven binnen enkele dagen.

Geïnfecteerde emelten verkleuren en het insect verslijmt waardoor het vaak moeilijk terug te vinden is. De eerste emelten kunnen 2 tot 4 dagen na toepassing al gedood worden. Controleer aangetaste plekken vlak vóór en twee weken na de eerste toepassing op aanwezigheid van emelten en herhaal indien noodzakelijk de behandeling met aaltjes. In die periode hebben de aaltjes zich vermeerderd en een groter percentage emelten gedood.

Vragen over de bestrijding van emelten?

Heeft u vragen over de bestrijding van emelten? Neem dan contact op met de specialisten van Het Rullen. Wij staan voor u voor u klaar om u een goed advies te geven.

Telefoon icoon Neem contact op