Privacyvoorwaarden

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

De vennootschap onder firma Het Rullen Hoveniers is verwerkingsverantwoordelijke. Deze privacyverklaring verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de betrokkenen die onze website bezoeken, onze diensten afnemen en van de betrokkenen die bij ons solliciteren. Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en zorgen ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind u altijd op www.hetrullen.nl. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. In de privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 januari 2019.

Artikel 2. Persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van u, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u uzelf inschrijft op onze vestiging of u op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in zakelijke dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse hebt om gebruik te maken van onze dienstverlening conform onze voorwaarden en met inachtneming van deze privacyverklaring. Hebt u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken in het kader van onze dienstverlening is voor een deel verplicht, zodat wij onze dienstverlening ter beschikking kunnen stellen. In het geval dat het gaat om aanvullende gegevens welke voor ons wenselijk zijn om onze dienstverlening beter af te kunnen stemmen op uw wensen, zullen deze gegevens ook worden bewaard. Deze aanvullende gegevens kunnen ook worden gevraagd om te voldoen aan eventuele specifieke vragen of verplichtingen vanuit onze opdrachtgevers. Indien u gegevens aan ons verstrekt, bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de relevantie van deze gegevens.

Het Rullen Hoveniers verzamelt en bewaart de volgende gegevens van u:

Voor- en achternaam;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Bedrijfsnaam;
Uittreksel KvK (indien van toepassing);
Factuuradres.
In het geval van een arbeidsverhouding en u voor Het Rullen Hoveniers gaat werken/werkt/hebt gewerkt, worden de navolgende aanvullende gegevens gevraagd:

Nationaliteit;
Geslacht;
Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Artikel 3. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is en om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
Doen van aanbiedingen en/of verstrekken van informatie, nadat u hier toestemming voor hebt gegeven middels een zogenaamd opt-in akkoord;
Om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
Om betalingen af te kunnen werken;
Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame ;
Uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst;
Garanties en onderhoud;
Beveiliging en optimalisering van de website (bijv. voor het vastleggen van IP-adressen).
In het geval van een arbeidsovereenkomst:

Personeelsadministratie;
Voor het bevorderen van u persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid (training, opleiding en testen).
Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de grondslag ‘uitvoering overeenkomst’. In sommige gevallen zal er expliciet toestemming worden gevraagd, waardoor er tevens op basis van de grondslag ‘toestemming’ wordt verwerkt.

  • Tuin

Tips

  • Het Rullen

Service & garanties

Telefoon icoon Neem contact op