Advies voor het verzorgen van een pas ingezaaid gazon

Een nieuw aangelegd gazon vraagt speciale aandacht. Dat zult u wel begrijpen. Onder ander het weer is van invloed op het gazononderhoud gedurende de eerste periode.

Aandachtspunten pas ingezaaid gazon

Om een goed resultaat te bereiken, is het belangrijk om de volgende aanwijzingen uit te voeren:

  • Laat het graszaad uit zichzelf kiemen. Besproei het gazon dus in principe niet zolang het zaad niet opkomt. Mocht het enkele weken niet regenen, dan kunt u wel licht sproeien om het kiemingsproces te bevorderen.
  • Wanneer het zaad is gekiemd, is het belangrijk dat het gras de eerste 6 weken voldoende vochtig blijft om te voorkomen dat het jonge grasplantje uitdroogt. Dit betekent dat het gazon, indien het niet regent, in deze periode dagelijks licht besproeid moet worden gedurende 2 tot 3 uur (is gelijk aan een regenbui van 20 minuten), het liefst ’s avonds of ‘s nachts. Indien het in deze periode erg warm en droog weer is, moet u twee maal per dag sproeien, maar niet op het heetst van de dag.
  • Betreed het gazon de eerste 2 maanden zo min mogelijk.
  • Maai het gazon voor het eerst als het gras 10 cm. hoog is. Stel de grasmaaier tijdens de eerste maaibeurt in op 6 of 7 cm. Bij de tweede maaibeurt kunt u de grasmaaier in stellen op 4 of 5 cm.
  • Bij droogte is het af te raden om het gras kort af te maaien.
  • Met name in een groeizame periode en gedurende extreme droogte moet goed en langdurig worden gesproeid. Wacht niet met sproeien tot de mat geel is geworden. Sproei bij voorkeur ’s avonds of ’s nachts. De watergift moet overvloedig zijn (4 tot 5 liter per m²). Zo wordt niet alleen het blad bevochtigd, maar ook de wortels bereikt. Het is beter één keer een avond te sproeien, dan vaak een paar uurtjes. Hiervan wordt het gazon lui en de wortels kort. U richt dan meer schade aan dan u goed doet.
  • Het onkruid dat eventueel tegelijkertijd opkomt met het gras, verdwijnt over het algemeen na een aantal maaibeurten. Behandel het gazon gedurende het eerste jaar in ieder geval niet met een onkruidbestrijdingsmiddel.
  • Bemest het gazon na ongeveer 6 weken voor de eerste maal.
  • Voor de bemesting kunt u bij voorkeur organische korrelmest gebruiken. Bemest het gazon drie maal per jaar: in maart-april, juni-juli en september-half oktober.
  • Verticuteer het gazon jaarlijks in maart. Het doel van verticuteren is om mos te verwijderen en de ondergrondse wortels door te snijden. Met deze methode blijft de bovenlaag van het gazon luchtig.

Wanneer kan ik het beste gras inzaaien?

De beste tijd om een nieuw gazon in te zaaien is in het begin van het najaar, in de maand april of mei, of halverwege het voorjaar. Bij deze twee inzaai periodes is de grondtemperatuur boven de 10 graden en is de grond vochtig maar ook niet te nat. Om uw nieuwe gazon zo goed mogelijk te laten groeien adviseren we om voor het inzaaien van het nieuwe gras de grond van kalk en bemesting te voorzien. Zo kan het graszaad het beste ontkiemen. Zelf gebruiken we altijd organische mest en geen kunstmest voor een optimaal bodemleven.

Genieten van uw nieuwe gazon

Als u deze aanwijzingen opvolgt, dan moet het goed komen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe gazon. Geniet ervan.

Relevante tuinartikelen

Telefoon icoon Neem contact op