3 Tips voor een prachtig gazon

Wilt u het hele jaar een prachtig groen en strak gazon? Om dit resultaat te bereiken is regelmatig onderhoud van belang. In dit blog heb ik een aantal tips om ervoor te zorgen dat het gazon er prachtig uit blijft zien.

Een prachtig groen en strak gazon

  1. Verticuteren
  2. Maaien
  3. Bemesten

Verticuteren

Verticuteer het gazon jaarlijks in maart. Het doel van verticuteren is om mos te verwijderen en de ondergrondse wortels door te snijden. Hierdoor blijft de bovenlaag van het gazon luchtig. Ik adviseer u om het gazon na het verticuteren ligt bij te zaaien met een snelkiemend graszaad.

Maaien

Maai het gras het liefst als het droog is. Bij voorkeur maait u het gras twee maal per week, zodat u het maaisel kunt laten liggen. Bij een rijk bodemleven eten de wormen de grasresten op. Verwijder lang gras altijd na het maaien. In een periode van droogte is het af te raden om het gras kort af te maaien.

Bemesten

De natuur heeft een voorkeur voor natuurlijke middelen. Ecologische meststoffen passen in het natuurlijk evenwicht. Bemest het gazon drie maal per jaar:

  • Voorjaar (maart/april): bemesten met organische gazonmest (8 kg. per 100 m²) en korrelkalk (5 kg. per 100 m²).
  • Zomer (juni/juli): bemesten met organische gazonmest (8 kg. per 100 m²).
  • Najaar (september/half oktober): bemesten met organische najaarsmest (5 kg. per 100 m²).

De genoemde hoeveelheden heb ik gebaseerd op de meststoffen die wij gebruiken bij het tuinonderhoud dat onze hoveniers uitvoeren. Deze hoeveelheden kunnen per merk verschillen.

Telefoon icoon Neem contact op