Stappen Aanleg Zwemvijver

De aanleg van deze zwemvijver kan globaal in de volgende stappen worden onderverdeeld:

  1. Uitgraven zwemvijver
  2. Rol vijverfolie aanleveren
  3. Fundering rand en trap aanleggen
  4. Beschoeiing plaatsen
  5. Voorbereiden aansluiten vijverfilter
  6. Vijverfolie verwerken

Hieronder vindt een beschrijving van iedere stap. Gisteren hebben onze hoveniers de vijverfolie verwerkt. De aanleg van de zwemvijver is dus nog niet klaar. De volgende stappen in de aanleg volgen later.

Uitgraven zwemvijver

Om de zwemvijver exact op de met onze klant afgesproken plaats aan te leggen, zetten onze hoveniers eerst de maten van de zwemvijver uit. Vervolgens wordt gestart met het uitgraven van het gat. Het grove uitgraafwerk voeren wij uit met een minigraver. Met de schop worden de exacte vorm van de zwemvijver uitgegraven. De diepte van deze zwemvijver is 1,40 meter. De diepte wordt bepaald met een laser.

 

Rol vijverfolie aanleveren

Als vijverfolie gebruiken wij een vijvermembraan van 1,2 mm. dik. De vijverfolie wordt op een rol aangeleverd. Omdat deze rol nogal zwaar is, wordt deze machinaal met onze minigraver in het gat van de zwemvijver geplaatst. Op een later moment wordt de vijverfolie uitgerold.

 

 Fundering rand en trap aanleggen

De rand van de zwemvijver werken we af met Grauwacke natuursteen. En in de zwemvijver wordt een natuursteen trap geplaatst. Onder deze later aan te leggen vijverrand en trap plaatsen wij een bewapende fundering om verzakking te voorkomen.

 

Beschoeiing plaatsen

Onder beschoeiing  verstaan we de hardhouten latten die rondom de zwemvijver worden geplaatst. Deze latten worden op piketpaaltjes bevestigd. Aan de beschoeiing wordt later de vijverfolie bevestigd. Deze folie wordt dan om de beschoeiingslatten heen gerold en aan de achterkant bevestigd. Het is natuurlijk erg belangrijk dat deze beschoeiingslatten precies waterpas worden aangelegd. In combinatie met de natuurstenen vijverrand, zie je uiteindelijk boven het wateropppervlak niets meer van de vijverfolie.

 

Voorbereiden aansluiten vijverfilter

Behalve een natuurlijk moerasfilter wordt op deze zwemvijver een Oase module filtersysteem aangesloten om te garanderen dat het water van de zwemvijver helder blijft. Het filtersysteem wordt op een onopvallende plek in de tuin geplaatst. Onze hovenier treft nu de voorbereidingen om later het filtersysteem aan te kunnen sluiten. Voor de aan- en afvoer van water worden diverse leidingen aangelegd. Hiervoor moet hij soms in een vreemde houding werken……. Deze leidingen worden uiteindelijk met wanddoorvoeren door de vijverfolie heen op de zwemvijver aangesloten.

 

Vijverfolie verwerkt

Als alle voorbereidingswerkzaamheden zijn afgerond kan de vijverfolie worden uitgerold en in de zwemvijver worden verwerkt. De vijverfolie is uit één stuk gemaakt en  wordt door onze hoveniers op zo’n manier verwerkt dat er zo min mogelijk plooien in blijven zitten. Dit gebeurt zowel in het diepe deel, dat nu al goed zichtbaar is, als in het ondiepe moerasgedeelte. Zo zorgen we voor een strakke zwemvijver als eindresultaat. Het is behoorlijk precies werk dat door onze vakmannen wordt uitgevoerd.

 

Relevante tuinartikelen

Telefoon icoon Neem contact op