Beplanting en Gazon

Bijen- en Vlindertuin

Wanneer u een bijen- en vlindertuin wilt creëren is het belangrijk om rekening te houden met verschillende aspecten. Zo is er bepaalde beplanting die belangrijk is om uw bijen- en vlindertuin vorm te geven. We leggen u graag uit waarom een bijentuin of vlindertuin belangrijk zijn en geven enkele adviezen om uw tuin aantrekkelijker te maken voor bijen en vlinders.

Waarom een bijentuin?

Bijen vervullen een essentiële rol in ons leven. Omdat bijen zorgen voor bestuiving van planten en bloemen groeien er belangrijke voedingsmiddelen als groente en fruit. Zo zijn bijen een essentiële schakel in de voedselketen en zorgen ze voor de nodige groei en natuurdiversiteit. Doordat er steeds meer bebouwd is, blijft er helaas minder leefruimte over voor de bijen en komt de bijenpopulatie steeds meer in gevaar. Het is belangrijk om duurzaam tuinen te ontwikkelen, voor zowel de mens als de natuur.

Waarom een vlindertuin?

Vlinders zijn een mooie verschijning om te zien en hebben daarnaast ook een functie voor ons leefmilieu. Net zoals bijen zorgen vlinders voor bestuiving van planten en bloemen. Daarnaast dienen vlinders voor verschillende andere dieren als voedsel.

Tips voor een bijen- of vlindertuin

 • Bij de aanleg van een bijen- of vlindertuin is het belangrijk om te zorgen voor voldoende voedsel planten, vooral in het voor- en najaar. In het voorjaar kun je bijvoorbeeld kiezen voor bollen als de Crocus en Sneeuwklokje.
 • Zorg, in de vorm van een insectenhotel, voor een goede huisvesting. Een insectenhotel plaats je op kniehoogte met de voorkant gericht naar het zuiden, zuidwesten of zuidoosten. Laat het insectenhotel ook in de winter staan, anders worden de nuttige insecten voortijdig uit hun nest verdreven.
 • Laat uw tuin niet te netjes achter. Als u wat takken en bladeren laat liggen, is het voor de insecten gemakkelijker om te schuilen voor eventuele gevaren en blijven de bijen- of vlinders langer in leven.
 • Zorg ervoor dat de beplanting dicht groeit. Ook dit maakt het voor insecten gemakkelijker een schuilplaats te vinden, maar daarnaast zorgt dit er ook voor dat de tuin onderhoudsvriendelijk wordt.
 • Maak geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

Welke planten en heesters trekken bijen en vlinders aan?

Er zijn verschillende soorten planten geschikt als leefruimte en voedingsbron voor bijen en vlinders. We kunnen hierbij onderscheid maken tussen heesters en vaste planten.

Heesters:
 • Buddleja (vlinderstruik)
 • Bessenstruiken als Vaccinium (blauwe bes) en Ribes (aalbes)
 • Hedera (klimop)
Vaste planten:
 • Sedum (vetkruid)
 • Echinacea purpurea (zonnehoed)
 • Calamintha (steentijm)
 • Lavandula (lavendel)
 • Origanum (marjolein)
 • Allium (look)
 • Agastache (dropplant)

Heeft u vragen over de aanleg van uw bijen- of vlindertuin? Neem dan contact op met de specialisten van Het Rullen. Wij helpen uw graag met uw duurzame natuurtuin of andere vragen.

Relevante tuinartikelen

Telefoon icoon Neem contact op