Groen Is Gezond - Deel 2: Herstel, Bewegen en Ontwikkeling

In drie korte artikelen besteed ik aandacht aan de verschillende aspecten van groen en gezondheid. Want een groene omgeving heeft een positieve werking op onze gezondheid. Vorige keer heb ik het gehad over gezond voelen en gezond zijn. Vandaag Deel 2 over herstel van stress en vermoeidheid, hoe een groene omgeving bewegen stimuleert en de bijdrage van groen aan de ontwikkeling van kinderen.

Hoe komt het nu precies dat mensen met meer groen in hun woonomgeving zich gezonder voelen en gezonder zijn? Verschillende aspecten kunnen hierbij een rol spelen:

In dit artikel zullen de eerste drie aspecten aan bod komen. In het volgende en laatste artikel over Groen Is Gezond zal ik de laatste drie aspecten bespreken.

Herstel Van Stress En Vermoeidheid

De belangrijkste reden voor de positieve relatie tussen groen in de woonomgeving en gezondheid ligt in het stress reducerende effect van groen. Uit een advies van de Gezondheidsraad en de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuur Onderzoek (RMNO) uit 2004 blijkt dat uit een groot aantal onderzoeken naar voren komt dat groen kan helpen bij herstel van stress en vermoeidheid. Zo blijkt het uitzicht op natuur en het verblijf in de natuur een positieve invloed te hebben op onder meer stress, concentratie, zelfdiscipline en fysiologische stress.

“De gunstige effecten treden al op bij kortdurende blootstelling via uitzicht op natuur”, aldus het rapport. Daarnaast blijkt uit het Vitamine G onderzoek dat mensen die in een groenere omgeving wonen beter bestand zijn tegen stressvolle situaties. Zij hebben minder gezondheidsklachten nadat ze een vervelende periode in hun leven hebben meegemaakt, zoals na de dood van een familielid of vriend, een scheiding of ontslag.

Groen Stimuleert Bewegen

Een groene omgeving is een aantrekkelijke omgeving om in te wandelen, te fietsen of anderszins actief te zijn. Groene omgevingen kunnen dan ook uitnodigen tot bewegen en daarmee de gezondheid van mensen verbeteren. Gebrek aan beweging kan ernstige gezondheidsproblemen tot gevolg hebben, zoals diabetes, gewichtsaandoeningen, hart- en vaatziekten, een beroerte en verschillende soorten kanker.

Groene woonomgevingen kunnen het met name voor kinderen en jongeren gemakkelijker maken om te gaan bewegen. Uit onderzoek uitgevoerd door Alterra blijkt dat in wijken met veel groen kinderen meer bewegen en dat het percentage kinderen met overgewicht 15% lager ligt dan in wijken zonder groen.

Groen Draagt Bij Aan De Ontwikkeling Van Kinderen

Voor kinderen lijkt groen dus extra belangrijk. Uit een literatuurstudie naar de gezondheidsvoordelen van contact met natuur voor kinderen blijkt dat een groene woon- en speelomgeving een positieve invloed heeft op de motorische ontwikkeling, het speel gedrag, de lichamelijke activiteit en het voorkomen van overgewicht.

Hiernaast blijkt dat groen, alhoewel hiervoor de onderbouwing iets minder sterk is, een positieve invloed heeft op de cognitieve en emotionele ontwikkeling van kinderen.

Bron: Brochure Een Groene Gezonde Wijk

Gerelateerde berichtenDe eerste stap naar uw nieuwe droomtuin?

We helpen u graag bij het realiseren van uw nieuwe droomtuin. Zet meteen de eerste stap en maak een afspraak.

Peter van Straalen
Bart Gevers

Afspraak maken