Groen Is Gezond - Deel 1: Gezond Voelen En Gezond Zijn

Voelen we ons prettiger in een groene omgeving? Eigenlijk is iedereen hier wel van overtuigd. Maar hoe zit het met het wetenschappelijke bewijs voor de relatie tussen groen en gezondheid? Voelen mensen die wonen in een groenere leefomgeving zich gezonder, en zijn ze dat ook? En als dit zo is, hoe komt dit dan? In drie korte artikelen zal ik aandacht besteden aan de verschillende aspecten van groen en gezondheid. Vandaag het eerste deel: Gezond Voelen en Gezond Zijn.

Gezond Voelen

Voelen mensen die wonen in een groenere leefomgeving zich gezonder? Het antwoord hierop kan kort en krachtig geformuleerd worden: Ja! Bewoners van wijken met veel groen voelen zich gezonder dan bewoners van wijken met weinig groen. De relatie blijkt ook nog eens sterk te zijn. De kans dat iemand zich ongezond voelt is 1,5 maal zo groot in een woonomgeving met weinig groen (10% groen in een straal van 3 kilometer om het huis) dan in een woonomgeving met veel groen (90% groen in een straal van 3 kilometer om het huis).

Gezond Zijn

Mensen voelen zich niet alleen gezonder als ze in een groenere woonomgeving wonen, ze bezoeken ook minder vaak de huisarts met verschillende gezondheidsklachten. In een studie, waarbij 345.000 Nederlandse mensen betrokken waren, bleek dat mensen die wonen in een groenere omgeving met name minder vaak bij de huisarts kwamen met angststoornissen en depressie.

Maar ook aandoeningen aan de luchtwegen, diabetes, hoge bloeddruk, hartklachten, rug- en nekklachten, ademhalingsproblemen. Darmstoornissen, migraine en duizeligheid werden minder vaak gerapporteerd in groenere woonomgevingen. Ook hier blijkt het weer te gaan om een aanzienlijke relatie. Zo is de kans dat mensen met klachten als depressie bij de huisarts komen 1,33 keer zo hoog wanneer mensen wonen in een omgeving met weinig groen, dan wanneer zij wonen in een omgeving met veel groen.

Bron: Brochure Een Groene Gezonde Wijk

In de volgende artikelen zal ik verder in gaan op hoe het nu precies komt dat mensen met meer groen in hun omgeving zich gezonder voelen en gezonder zijn…

Gerelateerde berichtenDe eerste stap naar uw nieuwe droomtuin?

We helpen u graag bij het realiseren van uw nieuwe droomtuin. Zet meteen de eerste stap en maak een afspraak.

Peter van Straalen
Bart Gevers

Afspraak maken