In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

De vennootschap onder firma Het Rullen Hoveniers is verwerkingsverantwoordelijke. Deze privacyverklaring verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de betrokkenen die onze website bezoeken, onze diensten afnemen en van de betrokkenen die bij ons solliciteren. Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en zorgen ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind u altijd op www.hetrullen.nl. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. In de privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 januari 2019.

Artikel 2. Persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van u, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u uzelf inschrijft op onze vestiging of u op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in zakelijke dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse hebt om gebruik te maken van onze dienstverlening conform onze voorwaarden en met inachtneming van deze privacyverklaring. Hebt u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken in het kader van onze dienstverlening is voor een deel verplicht, zodat wij onze dienstverlening ter beschikking kunnen stellen. In het geval dat het gaat om aanvullende gegevens welke voor ons wenselijk zijn om onze dienstverlening beter af te kunnen stemmen op uw wensen, zullen deze gegevens ook worden bewaard. Deze aanvullende gegevens kunnen ook worden gevraagd om te voldoen aan eventuele specifieke vragen of verplichtingen vanuit onze opdrachtgevers. Indien u gegevens aan ons verstrekt, bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de relevantie van deze gegevens.

Het Rullen Hoveniers verzamelt en bewaart de volgende gegevens van u:

In het geval van een arbeidsverhouding en u voor Het Rullen Hoveniers gaat werken/werkt/hebt gewerkt, worden de navolgende aanvullende gegevens gevraagd:

Artikel 3. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

In het geval van een arbeidsovereenkomst:

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de grondslag ‘uitvoering overeenkomst’. In sommige gevallen zal er expliciet toestemming worden gevraagd, waardoor er tevens op basis van de grondslag ‘toestemming’ wordt verwerkt.

Artikel 4. Bewaartermijn

Wij zullen de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen, waaronder de bewaartermijnen zoals bepaald door de Belastingdienst.

Artikel 5. Delen met derden

Wij verstrekken uw gegevens aan derden en zullen deze gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij uw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om u eerst toestemming te vragen. Met organisaties die uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Rullen Hoveniers blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

Wij delen in ieder geval gegevens met onze leveranciers ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en met de accountant.

Artikel 6. Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Indien u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, dan kun u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@hetrullen.nl.

Artikel 7. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook hebt u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Wilt u van bovenstaande rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@hetrullen.nl. Het is belangrijk dat u u kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 8. Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Artikel 9. Cookies

Wij gebruiken functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om de website beter te laten functioneren en om het gebruik van de website makkelijk te maken.
Wij gebruiken de navolgende cookies:

Artikel 10. Nieuwsbrief en aanbiedingen

U kunt u aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van uw gegevens. Dat maakt de nieuwsbrief interessanter voor u. Wit u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meld u dan af door een e-mail te sturen naar info@hetrullen.nl.

Artikel 11. Wijzigingen

Wij zullen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan om van tijd tot tijd onze website in de gaten te houden voor de meest recente versie.

De eerste stap naar uw nieuwe droomtuin?

We helpen u graag bij het realiseren van uw nieuwe droomtuin. Zet meteen de eerste stap en maak een afspraak.

Peter van Straalen
Bart Gevers

Afspraak maken